Nic na świecie nie zdarza sięprzez przypadek.

Paulo Coelho

Zespół

Pierwsza wizyta u psychologa dla wielu osób może okazać się bardzo stresująca, zwłaszcza gdy nie do końca wiadomo, czego można się po niej spodziewać. Pojawianie się wątpliwości jest naturalne, jednak nie należy się im poddawać. Psycholog bądź psychoterapeuta jest przecież osobą, która ma nam pomóc, dlatego nie należy obawiać się rozmowy. Podczas pierwszego spotkania specjalista zbiera najważniejsze informacje, które określa się jako podstawowy wywiad. Prawdopodobnie pojawią się pytania o to, co nam sprawia trudność, o okoliczności w których zaczynamy odczuwać stres bądź negatywne emocje, wydarzenia z przeszłości, jakie mogą mieć na nas duży wpływ itd. Być może zostaniesz poproszony o opowiedzenie kilku słów o sobie, np. czym się zajmujesz, jaki masz kontakt z rodziną i przyjaciółmi, w jakim środowisku czujesz się najlepiej lub jakie są Twoje mocne i słabe strony. Wiele zależy od tego, z jakim problemem chcesz się zmierzyć. Jeśli niektóre pytania wydają się zbyt intymne bądź krępujące, nie musisz na nie odpowiadać. Warto jednak pamiętać, że terapia ma na celu pracę nad sobą, dlatego warto, aby psycholog lub psychoterapeuta dowiedział się o Tobie jak najwięcej.

Pierwsza wizyta stanowi pewnego rodzaju konsultację, dlatego nie wymaga od pacjenta żadnych specjalnych przygotowań z wyprzedzeniem – wystarczy po prostu przyjść na spotkanie. Obawy dotyczące dyskrecji także są bezpodstawne, gdyż psycholog ma obowiązek dotrzymać tajemnicy. Wszystko, czego dowie się w czasie psychoterapii stanowi tajemnicę lekarską i nie może zostać powierzone osobom trzecim. Dzięki temu możliwe jest zbudowanie zaufania w relacji psychoterapeuta-pacjent. Jeśli masz jakieś pytanie, możesz je zadawać na bieżąco podczas wizyty. Psycholog z pewnością chętnie udzieli Ci odpowiedzi i będzie otwarty na wymianę zdań. Nie musisz się martwić, że zostaniesz oceniony, terapia nie polega bowiem na wystawianiu opinii za zachowania. Najlepiej jednak przekonać się o tym wszystkim osobiście.

Zmiany to proces, poprzez który przyszłość

wchodzi w nasze życie.

Adres
Bielsko - Biała
ul. 11 listopada 60 - 62

Telefon
+48 733 518 892

Adres
KATOWICE
ul. Słowackiego 12 lok. 7

Telefon
+48 663 127 027

Ksymena Czajkowska

Pedagog i psychoterapeuta

Ksymena Czajkowska

Prowadzi psychoterapię indywidualną. Jest magistrem pedagogiki. Absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Od 1992 roku pracuje w placówce interwencyjnej świadczącej pomoc i wsparcie dzieciom, młodzieży i ich rodzinom w sytuacjach trudnych, kryzysowych. W toku długoletniej pracy zawodowej cały czas się kształci, obecnie w trakcie Podyplomowych Studiów Psychoterapii na PWT we Wrocławiu. Szkoli się w psychoterapii łączącej nurty psychodynamiczny, Gestalt, systemowy i poznawczo-behawioralny. Ukończyła szereg kursów, szkoleń, warsztatów i treningów wynikających ze specyfiki pracy. Między innymi: Certyfikowany Kurs Trenerski Treningu ART, Kurs Socjoterapii, Kurs Kwalifikacyjny Terapii Pedagogicznej, Licencjonowany Kurs Zawodowy Dogoterapii.

Karolina Jędrzejko

Psycholog i psychoterapeuta

Karolina Jędrzejko

Karolina Jędrzejko. Magister psychologii, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Ukończyła 4-letni kurs psychoterapii organizowany przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. Dr. J. Babińskiego w Krakowie, atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień, gdzie udzielała porad psychologicznych, prowadziła sesje psychoterapii indywidualnej oraz zajęcia grupowe na oddziałach dziennych. Pracuje w nurcie psychodynamicznym, pod regularną superwizją, głównie z osobami dorosłymi doświadczającymi różnego rodzaju kryzysów psychicznych, cierpiących m.in. na depresję, zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości.

Iwona Łukasik

Psycholog i psychoterapeuta

Iwona Łukasik

Jest psychologiem ze specjalnością kliniczną i wychowawczą ( Uniwersytet Śląski w Katowicach), psychoterapeutą. pracującym w nurcie psychodynamicznym ( Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie) oraz wykładowcą na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Doświadczenie kliniczne zdobywała w Centrum Psychiatrii w Katowicach oraz ośrodku leczenia zaburzeń odżywiania i zaburzeń nerwicowych "Dąbrówka" w Gliwicach. Jej celem jest sięganie do najgłębszych zasobów człowieka aby zwiększyć jego świadomość, przywrócić wiarę w siebie, polepszyć relacje z innymi i zwiększyć skuteczność w różnych dziedzinach życia. Prowadzi psychoterapię indywidualną, par i małżeństw, konsultacje dla rodziców, oraz warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej i treningów relaksacyjnych. Jeśli odczuwasz bezradność wobec swoich trudności oraz szukasz osoby empatycznej, zaangażowanej i profesjonalnej - umów się na wizytę.

Anna Gorgul

Psycholog, Psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji

Anna Gorgul

Absolwentka studiów Psychologicznych na Uniwersytecie Opolskim. Obecnie w trakcie całościowego kursu psychoterapii ericksonowskiej w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Katowicach. Absolwentka kursów m.in.: Terapia Krótkoterminowa (Kraków), Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach (Katowice). Doświadczenie zawodowe zdobywa również w Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks w Tychach. Pracuje również jako psycholog szkolny, oligofrenopedagog. Prowadzi poradnictwo, konsultacje indywidualne oraz psychoterapię osób dorosłych. Zajmuje się pomocą psychologiczną dla dzieci i młodzieży. Pracuje z osobami przeżywającymi problemy osobiste, mające trudności w relacjach, będące w kryzysach, cierpiące na zaburzenia emocjonalne, doświadczające trudności w codziennym funkcjonowaniu. Terapię prowadzi zgodnie z podejściem ericksonowskim, które koncentruje się na indywidualnych zasobach pacjenta, zorientowane jest na przyszłość i konstruktywną zmianę.

Magdalena Kosielska

Psycholog i psychoterapeuta

Magdalena Kosielska

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Śląskim. Ukończyła całościowe szkolenie przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej osób dorosłych. W pracy terapeutycznej opiera się głównie o zasady psychoterapii psychodynamicznej, jednocześnie starając się elastycznie podążać za pacjentem.

Doświadczenie kliniczne zdobywała pracując w Poradni Zdrowia Psychicznego raz Dziennym Oddziale Leczenia Nerwic. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Oprócz psychoterapii zajmuje się także diagnozą psychologiczną i neuropsychologiczną.

Roman Zgórski

Pedagog i psychoterapeuta

Roman Zgórski

Ukończył psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 1998 roku. Po ukończeniu studiów podjął pracę w Ośrodku Młodzieżowym zajmującym się uzależnioną młodzieżą. W trakcie pracy kształcił się dalej podejmując szkolenia w Studium Pomocy Psychologicznej, a następnie w Studium Terapii Uzależnień Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie. Jest certyfikowanym Specjalistą Psychoterapii Uzależnień. Podjął także szersze szkolenie w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej kończąc 3 stopniowe szkolenie trwające 4 lata. Od 21 lat czynnie pracuje w psychoterapii. Kierował pracą zespołów w Czechowicach-Dziedzicach, Oświęcimiu czy Makowie Podhalańskim i prowadził Punkty Konsultacyjne dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin w Pszczynie i Kobiórze. Ma doświadczenie w pracy z grupami osób współuzależnionych i grupami Dorosłych Dzieci Alkoholików.

Ewelina Kronberg

Pedagog zdrowia, psychoterapeuta

Ewelina Kronberg

Psychoterapeuta z ukończonym całościowym szkoleniem w zakresie psychoterapii w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (certyfikat PARPA nr 765). Pedagog zdrowia. Biegły sądowy z zakresu uzależnienia od alkoholu. Absolwentka psychologii w biznesie. Zajmuję się poradnictwem i psychoterapią osób dorosłych i par. Specjalizuję się w pracy z osobami cierpiącymi z powodu zaburzeń nerwicowych, lękowych oraz osobowości. Prowadzę psychoterapię osób doświadczających trudności adaptacyjnych w różnorodnych sytuacjach życiowych. Pomagam osobom uzależnionym i ich rodzinom. Ponadto oferuję poradnictwo z dziedziny psychologii w biznesie, w obszarze rozwiązywania konfliktów interpersonalnych, negocjacji, sprawnego zarządzania organizacją oraz kierowania zespołem ludzi.

Karolina Kuś

Psycholog i psychoterapeuta

Karolina Kuś

psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia certyfikacyjnego pod kierownictwem prof. dr hab. Andrzeja Cechnickiego. W swojej pracy koncentruje się głównie na osobie pacjenta dobierając sposób pracy adekwatnej do jego potrzeb. Pracując z pacjentem stara się integrować różne podejścia do psychoterapii – najbliższe są jej metody pracy w nurcie psychodynamicznym, systemowym, oraz ericksonowskim. Obecnie pracuje indywidualnie głównie z osobami dorosłymi. W swoim doświadczeniu zawodowym ma kilkuletnią pracę w ramach oddziału leczenia zaburzeń nerwicowych, gdzie zajmowała się pracą indywidualną z pacjentem oraz współprowadziła grupy psychoterapeutyczne. W przeszłości pracowała również na oddziałach rehabilitacji dla dzieci i dorosłych gdzie zajmowała się głównie działalnością psychoedukacyjną oraz diagnozą zaburzeń poznawczych. Poza gabinetem psychoterapii zajmuje się również diagnozą i terapią zaburzeń poznawczych powstałych na skutek nieprawidłowego rozwoju lub uszkodzeń mózgu o zróżnicowanej etiologii (uszkodzenia mechaniczne, procesy otępienie czy pojawiających się w przebiegu innych chorób np. chorób układu krążenia itp.).

Edyta Wajdziak

Psycholog i pedagog

Edyta Wajdziak

Jest psychologiem, pedagogiem, psychoterapeutą w trakcie całościowego szkolenia w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie przygotowującego do uzyskania certyfikatu rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Ukończyła studia magisterskie z zakresu psychologii – specjalność kliniczna na Uniwersytecie SWPS oraz studia magisterskie z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej na Uniwersytecie Śląskim. Posiada certyfikat I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Pracuje w nurcie psychoterapii systemowej z osobami dorosłymi, parami oraz rodzinami doświadczającymi różnego rodzaju trudności, zmagającymi się m.in. z lękiem, depresją, ze stresem, będącymi w kryzysie emocjonalnym, bądź w trudnej sytuacji życiowej. W pracy terapeutycznej kieruje się zasadą, że każdy człowiek jest inny, dlatego bardzo sobie ceni indywidualne podejście do każdego pacjenta. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym, w Poradni Zdrowia Psychicznego, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz w szkole. Stale rozwija swój warsztat zawodowy uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach naukowych. W swojej pracy kieruje się Kodeksem etycznym psychologa i Kodeksem etycznym psychoterapeuty, korzysta też z superwizji.